Wat is FSC®?

Geplaatst op 27 september 2022

FSC® is een keurmerk voor hout. Dit hout komt uit bossen die op een verantwoorde wijze beheerd worden. Verantwoord wil zeggen dat rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale vragen van het heden en de toekomst. FSC® staat voor Forest Stewardschip Council of Raad voor Duurzaam Bosbeheer.

Wat is FSC

Verantwoord bosbeheer betekent voor FSC dat er een evenwicht moet zijn tussen de ecologische, sociale en economische belangen. Ecologische belangen betekent o.a. dat het bos de kans krijgt om zich te herstellen na de houtoogst, dat de oogst minder is dan de aangroei in de herstelperiode en dat er geen bomen geoogst worden langs waterlopen en op steile hellingen om erosie te voorkomen. Sociale belangen hebben betrekking op de rechten van inheemse volkeren, de arbeidsomstandigheden van de bosarbeiders en de werkgelegenheid die FSC-bosbeheer oplevert. Tot de economische belangen behoren de werkgelegenheid en de inkomsten voor de lokale economie en een gezonde lokale bedrijfsvoering gericht op continuiteit, het behoud van het bos en het voorkomen van illegale houtkap en platbranden

Wist u dat er per minuut 36 voetbalvelden aan bos verdwijnt? Dit gebeurt vooral in tropische bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azië. Ontbossing zorgt op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt dus een grote rol in klimaatverandering. Daarnaast is 80% van alle dieren op de wereld afhankelijk van het bos, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken.

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.